Skab en god grundejerforening

Skab en god grundejerforening

Er du grundejer og kunne du godt tænke dig at lave et fællesskab med dine naboer? Det kan være en god måde at tage fælles beslutninger om tiltag der skal ske på jeres vej. Ved at stifte en generalforsamling i samarbejde med dine naboer, kan I danne fælles værdier for jeres grundejerforening.

Hvordan stifter man en grundejerforening?

Man kan stifte en grundejerforening på to måder. Enten ved at kommunen kræver at der skal oprettes én, eller hvis en række grundejere i et område frivilligt beslutter sig for at danne en forening. Hvis en kommune kræver at der skal dannes en grundejerforening, er det typisk i forbindelse med en ny udstykning af et parcelhusområde. Her kan kommunen være dem der udformer og godkender generelle vedtægter for grundejerforeningen, hvor de kræver at alle der køber hus eller grund i det pågældende område, skal være medlem af denne grundejerforening.

Hvis det derimod er en række grundejere der frivilligt danner en forening, bliver den dannes ved at man afholder en stiftende generalforsamling, hvor man her beslutter, hvad der skal gælde for den pågældende forening. Den stiftende generalforsamling vedtager ved hjælp af stemmeflertal blandt de fremmødte, hvordan vedtægterne for foreningen skal være. Man skal bl.a. være enige om en formålsparagraf, og hvad grundejerforeningerne bestemmer og ikke bestemmer i forhold til de enkelte grundejere.

Gør dit område attraktivt

Vedtægterne omhandler bl.a. vedligeholdelse af fællesarealer, veje, interne kloakker og evt. strand og bade- eller bådebro. Hvis du er medlem af en grundejerforening uden kommunen indblanding, er det en god måde at gøre jeres område så attraktivt som muligt, så jeres boligværdi stiger, samt at gøre det så attraktivt at det er nemt at sælge sin bolig.

Det er bl.a. en fordel at kigge på vejens tilstand i området. Klik her for at se mulighederne for vedligeholdelse af veje, stier, parkeringspladser, legearealer, osv.

Man må generelt ikke blande sig i hvad folk har inde i deres private huse, men man kan dog godt vedtage at alle huse skal have den samme farve, og at alle hække skal være i samme højde. For nogle kan dette gøre et område yderst attraktivt. Dog skal man være enige om denne vedtægt, da ikke alle bryder sig om at andre skal blande sig i farven på huset og højden på hækken. En afvigelse for en vedtægt, kan nemlig resultere i en civil retssag mod det medlem der afviger fra vedtægten. Det er altså væsentligt at grundejerforeningen både er attraktiv for medlemmerne og for dem der viser interesse i området.  

Fordele

Som medlem af en grundejerforening bliver du medlem af et socialt fællesskab, og komme i kontakt med din nabo om fx at låne en græsslåmaskine og hjælpe hinanden med haven eller med at se efter huset, når du er væk.

Det er forskelligt hvad det koster at være medlem af en grundejerforening. Medlemskontingentet kan variere meget alt efter foreningens størrelse og aktiviteter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *