Bedste investeringsforening – Hvad bør du overveje?

Bedste investeringsforening – Hvad bør du overveje?

Mange investorer oplever investering som en meget tidskrævende og kompetencetung disciplin, som kan være svær at blive klog på. Derfor vælger mange private investorer at søge hjælp hos professionelle formueforvaltere – typisk i form af en investeringsforening som tager sig kærligt af forvaltningen af din surt optjente formue. Men hvad bør du egentlig have fokus på, når du skal vælge investeringsforening?

Sådan vælger du investeringsforening

Når du som privat investor skal vurdere hvad der er ”den bedste investeringsforening”, er der en række faktorer, der kan være væsentlige at tage i betragtning, for at du vælger den investeringsforening, der passer bedst til dig.

For hvad er egentlig den bedste investeringsforening? Det findes der selvfølgelig ikke noget konkret svar på, da du som investor subjektivt skal vurdere, hvad der er vigtigst for dig i forhold til hvordan du ønsker at investere.

Som professionel investeringsforening, har vi hos Falcon Invest nogle bud på, hvad du kan tage med i betragtning, når vurderingen af den bedste investeringsforening skal tages.

Hvordan investerer investeringsforeningen?

Alle investeringsforeninger har en investeringsprofil, den fortæller bl.a.:

  • Omkostningerne ved at være investor i investeringsforeningen.
  • Hvad foreningen investerer i – f.eks. danske eller udenlandske aktier, obligationer eller råvarer.
  • Hvad afkastet har været over tid.

Hvor risikovillig er du som investor?

Når du vælger investeringsforening, kan det være en god idé at stille sig selv spørgsmålet ”Hvad forventer jeg i afkast og hvilken risiko er jeg villig til at løbe for at opnå det afkast?”. Det er vigtigt, da afkast og risiko går hånd i hånd.  

Huskeregel: Jo højere risiko, jo højere afkastpotentiale – og omvendt. Med det in mente, kan du overveje, hvordan du ser dig selv som investor.

Den risikosøgende investor, tager typiske en højere risiko for at opnå et højere afkast, mens den forsigtige investor, typisk søger en lavere risiko samt et mere stabilt og moderat afkast.

Dine investeringsmuligheder

  • Du kan investere frie midler, pensionsmidler eller begge dele.
  • Du kan til enhver tid sælge igen.
  • Du kan investere i flere investeringsforeninger, så din samlede portefølje passer til dine ønsker og behov.
  • Du kan få adgang til markeder, du ellers ikke ville have mulighed for at investere i.

Investeringsforeninger har forskellige strategier

På det danske marked, har stort set alle investeringsforeninger fokus på valuefaktoren, når værdipapirer udvælges. Her forsøger investeringsforeningerne via finansielle nøgletal at finde lavt prissatte værdipapirer ud fra en forventning om, at kursen vil stige til såkaldt fair value. Det giver god mening og er en veldokumenteret, fornuftig måde at investere på. 

En anden velanset og veldokumenteret investeringsfaktor er den der kaldes momentum, hvilket er en påvist tendens til, at markeder eller aktier, der er steget eller faldet meget inden for det seneste halve til hele år, har tendens til henholdsvis at blive ved med at stige eller falde inden for det næste halve til hele år.

En videnskabelig undersøgelse har vist at en ligelig kombination af value- og momentumstrategier kan give et højere afkast og sikre bedre afkaststabilitet. Det giver med andre ord god mening at sprede dine investeringer på både aktivklasse- og strateginiveau.

Her kan du høre hvordan adm. direktør og medinvestor i Falcon Fondsmæglerselskab, Thomas Knudsen, kombinerer value og momentum.

Læs også om det populære C25 indeks

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *